Ударопоглъщаща настилка PS006

Разливна ударопоглъщаща настилка – предпазва децата от нараняване в зоните за игра. Полага на място в цветове и дизайн по избор.

Описание

Разливна ударопоглъщаща настилка – предпазва децата от нараняване в зоните за игра. Полага на място в цветове и дизайн по избор.

Нанася се в два слоя:
Основен слой: се състои от смес от SBR гранули и смола (приблизително 12%). SBR  гранулите са с размери от 2 до 7 мм, рециклирани – получени от смилане на стари автомобилни гуми. Дебелината на този слой зависи от максималната височината на свободно падане от съоръженията на детската площадка.
Горният слой: се състои от смес от EPDM гранули и смола (приблизително 18%). EPDM гранулите са с размер от 1 до 4 мм, предварително обработени с богата гама от цветове. Този слой обикновено е с дебелина 1 см.
Уплътняването трябва да бъде минимално за основния слой и максимално за горния слой.
Ударопоглъщаща настилка се поставя върху здрави повърхности, като бетон или асфалт.
Трябва да се вземе предвид, че тъй като настилката се изгражда на място плътността на слоевете може да варира.