Описание

Информационен панел MI021

  • Размери: 0,63 x 0,07 x 1,59 м.
  • Използвани материали: Висококачествено обработено ламинирано дърво клас IV и полиетилен. Персонализирана компютърна графика.

Информационните табели са препоръчителни или задължителни в някои региони, съгласно стандарт EN 1176-07 и UNE 172001: 2004 IN.

Те включват следната информация:
– адрес;
– възраст за употреба;
– телефонен номер за поддръжка;
– телефонен номер за спешна помощ;
– забрана за влизане на домашни любимци;
– предупреждение, че правилното използване на съоръженията е отговорност на родителите и възрастните придружители;
– предупреждение за необходимост от бдителност при деца от 0 до 3 години, ако площадката е предназначена за тази възраст.

И по желание:
– Наименование на съоръжението или на собственика;
– адрес и телефонен номер на най-близкия здравен център;
– всяка друга информация, която се счита за необходима за това съоръжение.
Информацията трябва да бъде на всички официални езици на мястото на съоръжението.

Допълнителна информация

Вид продукт

Парково оборудване